Cieľom je poskytnúť pacientovi komplexnú liečebnú starostlivosť, fyzioterapiu, nutričnú terapiu, ergoterapiu a ďalšiu nadväzujúcu terapiu so zameraním na dosiahnutie samoobslužnosti pacienta a jeho návratu do bežného života v súlade s princípmi bazálnej stimulácie.
chronicare

Koncept bazálnej stimulácie

Bazálna stimulácia poskytuje pacientovi jasné, cielené a známe informácie (stimuly) o sebe samom alebo o svojom okolí, ktoré boli pre pacienta elementárne – bazálne. Sprostredkovanie týchto vnemov spolu s trpezlivou a citlivou komunikáciou prispieva k stimulácii systému. Je určená pacientom, ktorí majú narušenú alebo obmedzenú schopnosť vnímania, komunikácie a pohybu. Cieľom bazálnej stimulácie je maximálna podpora individuálneho vývoja ťažko chorých, v závislosti na type postihnutia, v niektorých prípadoch i možnosť kontaktu a určitej formy komunikácie s okolitým svetom.

Základným cieľom pre nás je vysoko ľudský prístup
k pacientovi a integrácia rodiny a osôb blízkych do
starostlivosti o našich pacientov.

Pre Pacientov

Príbuzných pacientov hospitalizovaných

Pacientov na naše oddelenie prijímame z pracovísk poskytujúcich akútnu a resuscitačnú starostlivosť z dôvodu potreby zabezpečenia následnej dlhodobej intenzívnej starostlivosti po prekonaní úrazu alebo po zvládnutí kritického stavu. Hlavným našim cieľom je pokračovanie v zavedenom liečebnom procese, súčasťou 24-hodinovej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta je pravidelná rehabilitácia, polohovanie a prevencia vzniku preležanín, hygienická starostlivosť o pacienta, nácvik základných návykov a zbavenie pacienta jeho závislosti na podpore dýchania /ak to základné ochorenie a zdravotný stav umožňuje/.

Na základe princípu tzv.bazálnej stimulácie privítame spoluprácu Vás, najbližších osôb pacienta. Bazálna stimulácia je koncept podpory, starostlivosti a kontaktu s ťažko chorými pacientami integráciou rodiny a blízkych osôb do jeho starostlivosti. Poskytnutím pre neho cielených a známych informácií, trpezlivou a citlivou komunikáciou prispejete k stimulácii nervového systému pacienta, a teda k sprostredkovaniu jeho vnímania, v niektorých prípadoch dokonca aj k určitej forme komunikácie pacienta s okolitým svetom.

Spolu s Vami zabezpečíme Vašim blízkym maximálnu podporu individuálneho vývoja a možnej resocializácii.

Pre lekárov

Indikácie na príjem pacienta
  • Pacienti hospitalizovaní pre kritické ochorenie v dĺžke minimálne 6 týždňov
  • Dokumentované zlyhanie pokusov o odpojenie od kontinuálnej UPV v dĺžke minimálne 2 týždne
  • Potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti
  • Zvládnutie kritického stavu, bez nutnosti následných operačných výkonov
  • Zabezpečená tracheostómia a vstup na enterálne živenie /NGS, ideálne PEG/
    PCR test na COVID-19 /aktuálne nie viac ako 96 hod pred vopred dohovoreným prekladom/
    Kultivačné vyšetrenia /aktuálne nie viac ako 1 týždeň pred vopred dohovoreným prekladom/

Pacienta je možné prijať pri splnení hore uvedených indikačných kritérií po odoslaní predbežnej prepúšťacej správy emailom/info.chronicare.sk/ až na základe predchádzajúceho súhlasu revízneho lekára poisťovne a po konzultácii s vedúcim lekárom Chronicare.

Technické vybavenie

Pacienti už hospitalizovaní pre kritické ochorenie /rozsiahle chirurgické výkony, kraniotraumy, neurologické ochorenia s rôznym stupňom porúch vedomia, ale aj pacienti pri plnom vedomí doživotne odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu a i., v odstupe minimálne 2 mesiacov po zvládnutí kritického stavu so zlyhaním odpájania od kontinuálnej umelej pľúcnej ventilácie a s potrebou pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti.

21 lôžok
kontinuálny monitoring základných vitálnych funkcií
pulzná oxymetria
kapnometria
EKG
mobilný RTG prístroj
flexibilný bronchoskop

Aktuálne pracovné ponuky

Sestra so špecializáciou v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím.

Viac informácií